Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Расписание на день по аудиториям

АудиторияПара  
 
1111 
2 
3 
4 
5 
 
1141 
2 
3 
4 
5 
 
1191Гарибян А.В. 1ШС -17-9
БЖД
2Гарибян А.В. 2 ТЭО-19-9
ОБЖ
3 
4 
5 
 
1211Абуховский И.Н. ТЭО-19-11
Осн.электр.и схемотехники
2 
3Абуховский И.Н. 2ТЭО-18-9
Электрот. и электроника
4Абуховский И.Н. 2ТЭО-18-9
Электроснабж. предпр.
5 
 
121а1Чудакова А.Г. 2ТЭО-17-9
Правовые основы проф. деят-ти
2 
3 
4Чудакова А.Г. ДП-19-9
Право
5 
 
1221Байшева Я.В. РГО-19-9
Ин. яз.
2Байшева Я.В. ДП-19-9
Ин. яз.
3Байшева Я.В. 2 ИС-19-9
Ин. яз.
4 
5 
 
1231 
2Мелкозерных В.Ю. 1ОГР-18-9
МДК01.01.Осн гор.и маркш..дела
3Мелкозерных В.Ю. 1ОГР-18-9
МДК01.01.Осн гор.и маркш..дела
4 
5 
 
1241 
2 
3 
4 
5 
 
1251Селезнёва Т.Н. ШС -18-9
Горная механика
2Селезнёва Т.Н. 2ОГР-18-9
МДК 01.03Мех.и электр.. горн. и взр..раб.
3 
4 
5 
 
1261 
2 
3 
4Мякчин Ю.В. 2ТЭО-17-9
Охрана труда
5 
 
1281Никишов А.В. 2 ШС -17-9
МДК.04.01Вып.раб. по проф. грп
2Никишов А.В. 2 ШС -17-9
Электроснабжение гор.работ
3Никишов А.В. 1ШС -17-9
Электроснабжение гор.работ
4Никишов А.В. РГО-19-9
Введение в спец-ть
5 
 
1331 
2Ерошкина Л.А. 1ОПИ-18-9
МДК.01.01Осн.обогащения пи
3 
4Ерошкина Л.А. 1ОПИ-18-9
МДК01.02 Тех.процесс ОПИ
5 
 
1351Ушакова Т.В. 2ОПИ-18-9
МДК.01.01Осн.обогащения пи
2Ушакова Т.В. 2ОПИ-18-9
МДК01.02 Тех.процесс ОПИ
3Ушакова Т.В. ОПИр-18-9
МДК 02.01Основные обог. процес
4Ушакова Т.В. ОПИр-18-9
МДК 02.01Основные обог. процес
5 
 
1361 
2Турулина Е.В. 2ТЭО-17-9
МДК01.03 Электр. и элмех.обор.
3Турулина Е.В. 1ТЭО-17-9
МДК01.03 Электр. и элмех.обор.
4Турулина Е.В. ТЭО-19-11
МДК.01.01Электр.маш.и аппар.
5 
 
1371Сапрыкина Т.В. 1ТЭО-17-9
МДК05.02 Механизация гор. работ
2 
3Сапрыкина Т.В. 2ТЭО-17-9
МДК05.02 Механизация гор. работ
4Сапрыкина Т.В. 2ОГР-18-9
Инж.графика
5 
 
1381Кузнецов Д.М. 2ОГР-18-9
МДК01.01.Осн гор.и маркш..дела
2 
3 
4 
5 
 
1391 
2 
3Фруленко Ю.А. ИС-18-9
Тех. средства инфоматизации
4Фруленко Ю.А. 1ТЭО-17-9
Информ. технологии
5 
 
1401 
2 
3 
4 
5 
 
1411 
2 
3Сакнэ П.Р. ТЭО-19-11
МДК01.03 Электр. и элмех.обор.
4 
5 
 
1431 
2 
3 
4 
5 
 
1451 
2 
3 
4 
5 
 
1471 
2 
3 
4 
5 
 
2021 
2Ощепкова А.С. 1ТЭО-17-9
Ин. яз.
3Ощепкова А.С. 2 ИС-19-9
Ин. яз.
4Ощепкова А.С. 1ОГР-18-9
Ин. яз.
5 
 
2041 
2 
3Носкова Е.Е. БУХ-19-9
Информатика
4 
5 
 
2111Дорогавцева О.И. ЭМ-18-9
Информатика
2Дорогавцева О.И. ОПИр-18-9
Информатика
3Дорогавцева О.И. 2ОГР-19-9
Информатика
4Дорогавцева О.И. ПРУМ-19-9
Информатика
5 
 
2201Новрузова Т.М. 1ТЭО-19-9
Лит-ра
2Новрузова Т.М. РГО-19-9
Лит-ра
3Новрузова Т.М. 2 ТЭО-19-9
Лит-ра
4Новрузова Т.М. ЭМ-18-9
Лит-ра
5Новрузова Т.М. ОПИр-18-9
Лит-ра
 
2221Задунаева Л.Н. 1ОПИ-19-9
История
2Задунаева Л.Н. 2ОПИ-19-9
История
3Романова В.Д. ШС-19-9
Лит-ра
4 
5 
 
2231 
2Носкова Е.Е. ОПИр-19-9
Математика
3 
4 
5 
 
2251Герасимчук Т.В. БУХ-18-9
МДК02.01 Практ.осн.б\у
2 
3 
4 
5 
 
2271 
2Севостьянов Д.В. 2ОГР-19-9
История
3Севостьянов Д.В. 1ОГР-19-9
История
4 
5 
 
2281Ладанова Л.И. ЭМ-19-9
Родная литература
2Ладанова Л.И. 2 ИС-19-9
Лит-ра
3Ладанова Л.И. 1 ИС-19-9
Лит-ра
4Ладанова Л.И. 2ОПИ-19-9
Лит-ра
5 
 
2291 
2Попова М.М. ШС -18-9
МДК02.01 Осн.тех.строит. зд.
3 
4 
5 
 
2301Елисеева Е.Ф. БУХ-19-9
Экономика
2Елисеева Е.Ф. ДП-18-9
Эконом. теория
3Елисеева Е.Ф. БУХ-18-9
МДК 05.01. Вып.раб.по должн. служ.
4 
5 
 
2311Гордейчик С.А. 1ОПИ-18-9
Электрот. и электроника
2Гордейчик С.А. ТЭО-19-11
Электрот. и электроника
3Гордейчик С.А. 2ОГР-18-9
Электрот. и электроника
4 
5 
 
3001Степанченко Т.В. 1 ИС-19-9
Ин. яз.
2Степанченко Т.В. 1ТЭО-19-9
Ин. яз.
3Степанченко Т.В. ДП-18-9
Ин. яз.
4Степанченко Т.В. БУХ-19-9
Ин. яз.
5 
 
3011Караченко Е.Ф. 2ОГР-19-9
Рус. язык
2Караченко Е.Ф. 1ОГР-19-9
Рус. язык
3Караченко Е.Ф. ЭМ-19-9
Рус. язык
4 
5 
 
3021 
2Ерофеев Н.П. 2ТЭО-18-9
Инж.графика
3Ерофеев Н.П. РГО-19-9
осн.тех.мех.и слес.раб.
4Ерофеев Н.П. ЭМ-19-9
Техническое черчение
5 
 
3031 
2 
3 
4 
5 
 
3051 
2Ведяпин Ю.Н. 1ШС -17-9
МДК01.01Осн.тех..горноп..раб.
3Ведяпин Ю.Н. 2 ШС -17-9
МДК01.01Осн.тех..горноп..раб.
4Ведяпин Ю.Н. ШС -18-9
МДК01.01Осн.тех..горноп..раб.
5 
 
3061Грибанова О.Б. ИС-18-9
Ин. яз.
2Грибанова О.Б. ДП-19-9
Ин. яз.
3Грибанова О.Б. ДП-18-9
Ин. яз.
4 
5 
 
3071Горбатовская И.Н. 1ОГР-19-9
Математика
2Горбатовская И.Н. ЭМ-19-9
Математика
3Горбатовская И.Н. ПРУМ-19-9
Математика
4Горбатовская И.Н. 2ОГР-19-9
Математика
5 
 
3081Бочкарева Ю.В. ИС-18-9
Ин. яз.
2Бочкарева Ю.В. 1ТЭО-17-9
Ин. яз.
3 
4Бочкарева Ю.В. 1ОГР-19-9
Ин. яз.
5 
 
3091Кондаурова С.Г. 1ОГР-18-9
Основы экономики
2Кондаурова С.Г. 1ТЭО-18-9
Основы экономики
3Кондаурова С.Г. 1ОПИ-18-9
Основы экономики
4Черданцева Е.И. 1ТЭО-19-9
Физика
5 
 
3101Сонина Н.М. ДП-18-9
Основы соц. и полит.
2 
3Сонина Н.М. ЭМ-18-9
История
4 
5 
 
3121 
2Давыдкина С.А. ИС-17-9
Менеджмент
3Давыдкина С.А. ШС -18-9
Основы экономики
4Давыдкина С.А. БУХ-18-9
Менеджмент
5 
 
3131 
2Герасимчук Т.В. БУХ-18-9
МДК 02.02.Бух.тех.провед.о оф.инв.
3 
4 
5 
 
3141 
2 
3 
4Носкова Е.Е. 2 ИС-19-9
Математика
5Носкова Е.Е. 2 ИС-19-9
Математика
 
3151Качесов Н.Е. ШС-19-9
Математика
2Качесов Н.Е. 1ОПИ-19-9
Математика
3Качесов Н.Е. 2ОПИ-19-9
Математика
4Качесов Н.Е. 1 ИС-19-9
Математика
5 
 
3161Крамачева Н.Ф. ОПИр-19-9
Введение в спец-ть
2 
3 
4 
5 
 
3171Прокопенко Е.С. ИС-17-9
МДК01.01Эксплуат. ИС
2Прокопенко Е.С. ИС-18-9
МДК.01.02 Мет. и сред. проект.
3Прокопенко Е.С. ИС-17-9
Распред. сист. обраб. информ.
4Прокопенко Е.С. 1ОПИ-19-9
Информатика
5 
 
3181Черных А.И. 2ОПИ-19-9
Физика
2Черных А.И. 1 ИС-19-9
Физика
3 
4Черных А.И. ШС-19-9
Физика
5 
 
3191Кобзова С.В. 1 ИС-19-9
Ин. яз.
2Кобзова С.В. 1ТЭО-19-9
Ин. яз.
3Кобзова С.В. 1ТЭО-18-9
Ин.яз. в проф.деятельности
4Кобзова С.В. ИС-17-9
Ин. яз.
5 
 
3201Лапин В.В. 2 ТЭО-19-9
Астрономия
2Лапин В.В. ЭМ-18-9
Физика
3Лапин В.В. 1ТЭО-19-9
Астрономия
4 
5Черданцева Е.И. ПРУМ-19-9
Физика
 
3211Селиверова С.Г. 1ТЭО-18-9
Тех. мех.
2Селиверова С.Г. 2ТЭО-18-9
Инж.графика
3Селиверова С.Г. 2ОПИ-18-9
Тех. мех.
4Селиверова С.Г. ОПИр-19-9
осн.тех.мех.и слес.раб.
5 
 
библиотека1 
2 
3 
4 
5 
 
полигон1 
2 
3 
4 
5 
 
СК1Кирпиченков Д.В. 2ТЭО-18-9
Физ. культура
2Кирпиченков Д.В. БУХ-19-9
Физ. культура
3Кирпиченков Д.В. 1ОПИ-19-9
Физ. культура
4Кирпиченков Д.В. ИС-18-9
Физ. культура
5 
 
ск11 
2Васильева О.А. ШС-19-9
Физ. культура
3 
4Васильева О.А. 2 ТЭО-19-9
Физ. культура
5 
 
ск21 
2 
3 
4 
5 

 

Обновлено: 08.04.2020 в 14:32.